[โพล]  เก็บเงินประกันสังคมเพิ่ม และเพิ่มสิทธิคุ้มครอง สนับสนุนหรือไม่ ?

โหวตแล้ว เห็นแล้ว
อ่านรายละเอียดโพล คลิกที่นี่

          นับถอยหลังในวันที่ 20 ตุลาคม 2558 นี้ พ.ร.บ.ประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 จะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ 

          ส่งผลโดยตรงต่อมนุษย์เงินเดือน อย่างน้อยก็เรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ ของ ผู้หาเช้ากินค่ำทั่วไปที่ต้องจ่ายเงินเพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงในชีวิต แน่นอนว่าเนื้อหาย่อมปรับให้เข้ากับยุคสมัยเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงต่อสภาพการณ์ของประเทศไทย

          สำหรับกฎหมายประกันสังคมฉบับใหม่ ได้เพิ่มสิทธิประโยชน์รวมถึงความครอบคลุมเพิ่มขึ้นในหลายมิติ อาทิ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีว่างงาน กรณีคลอดบุตร และยังได้ขยายความคุ้มครองไปยังลูกจ้างชั่วคราวทุกประเภทของส่วนราชการทุกประเภท รวมถึงยังเพิ่มความโปร่งใสในการบริหารงานของสำนักประกันสังคมว่า จะไม่ใช้จ่ายเงินกองทุนอย่างไร้ประสิทธิภาพ โดยการตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งขึ้นมาตรวจสอบการบริหารงานของสำนักงานประกันสังคมอีกด้วย (คลิกอ่าน มนุษย์เงินเดือนเตรียมลุ้น ! อาจจ่ายประกันสังคมเดือนละ 1,000)

          อย่างไรก็ดี ถึงแม้กฎหมายประกันสังคมฉบับใหม่จะเพิ่มสิทธิประโยชน์มากมายกว่าฉบับที่ผ่านมา แต่ค่าใช้จ่ายในกองทุนประสังคมก็ต้องเพิ่มตามไปด้วย โดย นายโกวิท สัจจวิเศษ รักษาการเลขาธิการ สำนักงานประกันสังคม คาดว่า ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเข้ามาอาจจะสูง
ถึงปีละ 4,500 ล้านบาท 

          ทั้งนี้ แนวทางหนึ่งของกองทุนประกันสังคมในการระดมทุนเพิ่ม คือ อาจมีการปรับเพดานฐานเงินเดือนของผู้ประกันตนจาก 15,000 บาท เป็น 20,000 บาท ซึ่งนั่นย่อมทำให้เบี้ยที่จ่ายประกันตนจากเดิมที่มนุษย์เงินเดือนต้องจ่ายอยู่ร้อยละ 5 ของฐานเงินเดือนให้กองทุนประกันสังคม ต้องปรับเพิ่มจาก 750 บาท เป็น 1,000 บาท

           หัวข้อโพลวันนี้ขอสอบถามว่า ท่านสนับสนุนให้ขึ้นเงินประกันสังคมหรือไม่ เพื่อแลกกับการได้รับสิทธิคุ้มครองมากขึ้น หรือไม่ ? 

          ร่วมโหวตร่วมแชร์ กระปุกโพล เจาะลึกความเห็นชุมชนออนไลน์ วันนี้
กลับไปโหวต

คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ ? รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่
แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !